BioMaxima S.A. otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł w ramach Działania 1.2 “Badania celowe RPO Województwa Lubelskiego”. Środki te posłużą do opracowania testów MIC dla kolejnych grup związków przeciwbakteryjnych oraz przygotowanie pasków z dodatkiem inhibitorów enzymów inaktywujących antybiotyki.

BioMaxima poinformowała o otrzymaniu dofinansowania wniosku w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działanie 1.2 „Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”. Obejmuje on “Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania grupy testów do oznaczania lekowrażliwości”. Spółce przyznano kwotę dofinansowania wynoszącą 1 mln 600 tys. zł. Stanowi to 75% wartości całego projektu netto. Prace badawcze firma zamierza prowadzić wspólnie z jednostką naukową w okresie do końca 2021 r.

Lekowrażliwość bakterii i grzybów

Obecny projekt zakłada opracowanie testów MIC dla sześciu kolejnych grup związków przeciwbakteryjnych. Także dla przygotowanie gradientowych pasków z dodatkiem inhibitorów enzymów inaktywujących antybiotyki lub związków chelatujących jony metali. Łącznie to 30 nowych pasków antybiotykowych. Testy te posłużą do określania minimalnej dawki leku. Powstrzyma ona rozwój zakażenia należy podać pacjentowi leczonemu antybiotykami. Pozyskane dofinansowanie ma pozytywnie wpłynąć na rozbudowę gamy produktowej i wzrost przychodów ze sprzedaży.

– Specjalizujemy się w badaniu lekowrażliwości bakterii i grzybów na klinicznie stosowane antybiotyki. Już dzisiaj BioMaxima jest jedynym w Polsce i jednym z kilku w Europie producentem krążkowych systemów do jakościowego oznaczania lekowrażliwości. Projekty z działania 1.2 oraz działania 3.7 umożliwią nam rozpoczęcie produkcji testów. Oprócz wskazania wrażliwości mikroorganizmu na dany antybiotyk, również określą one wymaganą minimalną dawkę antybiotyku hamującą rozwój infekcji – mówi Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaximy.

Bezpośredni związek z projektem ma zawarta w czerwcu 2019 r. umowa z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Dotyczy ona projektu „Uruchomienie produkcji testów do oznaczania lekooporności MIC” w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”. Wartość tego dofinansowania wynosiła wówczas 589 tys. zł. Przeznaczono je na zakup maszyn w terminie do końca 2021 r. Oba projekty będą realizowane w celu uruchomienia w Centrum Badawczo-Rozwojowym spółki produkcji gradientowych testów do oznaczania lekowrażliwości (MIC). Zarząd firmy liczy, że dzięki temu wzrośnie konkurencyjność spółki na rynku krajowym i zagranicznym. Stanie się ona jedynym w Polsce i czwartym w Europie producentem takich systemów.

Wprowadzenie testów MIC do oferty BioMaxima umożliwi nam dotarcie do nowych placówek klinicznych. Przed podaniem pacjentowi leku oznaczają one minimalne stężenie hamujące. Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów to duży i szybko rozwijający się segment mikrobiologii klinicznej zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. W krajach wysoko rozwiniętych badania takie robione są znacznie częściej niż w Polsce. U nas nacisk kładziony był raczej na antybiogramy. Oznacza to potencjał wzrostowy w kraju. Z drugiej strony kraje rozwijające się, o dużym potencjale demograficznym, dopiero zaczynają na masową skalę stosowanie antybiogramów. Oczekujemy, że tam rynek będzie rósł jeszcze przez lata – ocenia Łukasz Urban.

Globalny rynek

Zgodnie z najnowszymi danymi Europejskiego Centrum Profilaktyki i Kontroli Zakażeń, w całej UE wzrasta liczba pacjentów zakażonych bakteriami opornymi i antybiotykooporność.  Jest to poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Racjonalne stosowanie antybiotyków stanowi jeden ze sposobów zahamowania rozwoju bakterii opornych i zachowania skuteczności stosowania antybiotyków dla przyszłych pokoleń. Celowana antybiotykoterapia w oparciu o badanie lekowrażliwości MIC to przede wszystkim skrócenie czasu leczenia, zmniejszenie liczby powikłań, skrócenie czasu niezdolności do pracy. Antybiotykowa terapia celowana, oparta o analizę jakościową (antybiogram) i (ilościową) MIC, zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu terapeutycznego.

Globalny rynek badania lekowrażliwości (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 r. został oszacowany na 2,71 mld USD. Przewiduje się, że będzie on rósł w średnim tempie 5,1% rocznie. W 2022 r. osiągnie wartość 3,47 mld USD (BusinessWire, maj 2018). BioMaxima specjalizuje się we własnych technologiach badania lekowrażliwości metodą dyfuzyjną. Ma ona dzisiaj największy udział w tym rynku na świecie. Jest jedynym producentem krążków antybiotykowych w Polsce oraz jednym z sześciu wytwórców w Europie.

W 2019 r. spółka zakończyła i rozliczyła wszystkie dotacje na łączną kwotę prawie 5,6 mln zł. Związane są one z realizacją programu rozwojowego polegającego na koncentracji produkcji w Lublinie oraz rozbudowie mocy wytwórczych. Także na poprawie wydajności, poprawie procesów zarządzania oraz poszerzeniu asortymentu i poprawie komunikacji z klientami. Firma dąży do jak najlepszego wykorzystania mocy produkcyjnych w nowym Zakładzie Produkcyjnym oraz potencjału badawczego w Centrum Badawczo-Rozwojowym. Zamiana marży dystrybutorskiej na marżę na wyrobach będzie miała pozytywny wpływ na rentowność oraz na umacnianie jego pozycji rynkowej w głównych kategoriach handlowych.

Pokonać sepsę

BioMaxima jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce automatycznego systemu Accelerate Pheno. Pozwala on lekarzom optymalizować terapię antybiotykową w leczeniu sepsy średnio o 24 do 40 godzin szybciej niż dotychczas dostępne najszybsze metody diagnostyczne. Sepsa jest częstym powikłaniem po infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Stanowi bardzo poważne zagrożenie dla życia. Accelerate Pheno rutynowo używa się już w kilkunastu krajach w Europie. Obecnie testuje się go w kilku dużych ośrodkach klinicznych w Polsce.

We Wrocławiu w czerwcu 2019 r. w  trakcie III Kongresu “Pokonać sepsę” odbyła się sesja naukowa pt.: „Postępy w diagnostyce zakażeń”. Zorganizowano ją przy współudziale BioMaximy. W trakcie wypowiadała się dr hab. Barbara Adamik, kierownik Pracowni Diagnostyki i  Monitorowania Niewydolności Wielonarządowej w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego we Wrocławiu, gdzie jest oceniany system Accelerate Pheno. Wskazała ona na istotne znaczenie diagnostyczne tego systemu jako najszybszego aktualnie dostępnego systemu do oznaczania lekowrażliwości w leczeniu sepsy.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. Zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA