BioMaxima S.A. rozliczyła dotacje w ramach Działania 3.7 “Innowacyjne produkty mikrobiologiczne”, po kontroli, która nie stwierdziła nieprawidłowości. Pozyskane środki przeznaczone zostały na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Lublinie oraz zakup maszyn. 

Kwota końcowej raty dotacji wyniosła ponad 1.136 tys. zł i pomniejszyła o tę wartość zaangażowanie kredytowe spółki BioMaxima S.A.

Dzięki zwiększonym mocom wytwórczym w nowym zakładzie możemy wreszcie zaspokajać rosnące zapotrzebowanie rynku na nasze wyroby, w szczególności w segmencie dyfuzyjnych systemów do oznaczania lekowrażliwości. Uruchomiliśmy również produkcję nowego asortymentu, jak np. testy do badania czystości mikrobiologicznej. To bezpośrednio przekłada się już m.in. na obserwowany w tym roku wzrost sprzedaży eksportowej, a także zwiększa udział wyrobów w przychodach ze sprzedaży, obecnie na poziomie 55% w porównaniu do nieco ponad 50% w roku ubiegłym. Wysokomarżowe wyroby z powodzeniem zastępują dotychczas dystrybuowany asortyment – mówi Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima S.A.

Firma rozliczyła także wszystkie pozostałe dotacje związane z realizacją programu rozwojowego polegającego na koncentracji produkcji w Lublinie oraz rozbudowie mocy wytwórczych, poprawie wydajności, poprawie procesów zarządzania oraz poszerzeniu asortymentu i poprawie komunikacji z klientami.

W ramach Działania 2.1 BioMaxima S.A. otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.294 tys. zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Z kolei z Działania 1.4 “Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej BioMaxima S.A.” przyznana została dotacja w kwocie 2.973 tys. zł. Spółka uzyskała również dofinansowanie sięgające 584 tys. zł w ramach Działania 1.2 na realizację projektu o nazwie „Testy do oznaczania lekooporności MIC”. Natomiast z Działania 3.3.3 – „Zwiększenie konkurencyjności BioMaxima S.A. poprzez uczestnictwo w programie promocji branży sprzętu medycznego” kwota przyznanego Spółce dofinansowania wyniosła 598 tys. zł.

Inwestycje zrealizowane przy wsparciu dotacji, które zostały już ostatecznie rozliczone, mają istotny wpływ na bilans spółki. Suma aktywów i pasywów BioMaxima S.A. wzrosła w ciągu 2018 r. o 16,97 mln zł, do kwoty 43 mln zł. W zakresie aktywów wartość budynków wzrosła o 10,6 mln zł, a wartość urządzeń technicznych i maszyn zwiększyła się o 6,07 mln zł. Zamiana marży dystrybutorskiej na marżę na wyrobach będzie miała pozytywny wpływ na rentowność Spółki oraz na dalsze umacnianie jej pozycji rynkowej w głównych kategoriach handlowych. Proces wprowadzania tych nowych możliwości nie został jeszcze jednak zakończony i zajmie kolejne miesiące – informuje producent.

Zgodnie ze strategią, BioMaxima przekształcana jest z firmy głównie dystrybucyjnej w firmę produkcyjną, specjalizującą się w mikrobiologii, w szczególności w zakresie badania lekowrażliwości.

W tę strategię wpisuje się zarówno nowy zakład produkcyjny, jak i współpraca z Accelerate Diagnostics. To nas pozycjonuje na bardzo dużym globalnym rynku, który szybko rośnie. W CBR kontynuujemy też prace nad rozwojem analizatorów biochemicznych rodziny BM. Będą również kontynuowane prace nad rozwojem palety testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego antybiotyku (MIC), a także prace nad rozwojem szybkich testów imunochromatograficznych takich jak: testy na Rota/Adenowirusy, Norowirusy, Giardia Lamblia, Clostridium Difficile, Helicobacter Pylori. Będziemy też opracowywali nowe pożywki do hodowli komórkowych – wyjaśnia Łukasz Urban.

Globalny rynek badania lekowrażliwości (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 r. został oszacowany na 2,71 mld USD i przewiduje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,1% rocznie, osiągając w 2022 r. wartość 3,47 mld USD. BioMaxima S.A. specjalizuje się we własnych technologiach badania lekowrażliwości metodą dyfuzyjną, która ma dzisiaj największy udział w tym rynku na świecie. Jest jedynym producentem krążków antybiotykowych w Polsce oraz jednym z sześciu wytwórców w Europie.

BioMaxima jest także wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemu Accelerate Pheno, który pozwala lekarzom optymalizować terapię antybiotykową w leczeniu sepsy średnio o 24 do 40 godzin szybciej niż dotychczas dostępne najszybsze metody diagnostyczne. Według dr  hab. Barbara Adamik, kierownik Pracowni Diagnostyki i  Monitorowania Niewydolności  Wielonarządowej w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego we Wrocławiu, gdzie Accelerate Pheno jest obecnie oceniany, to najszybszy system do oznaczania lekowrażliwości w leczeniu sepsy.

W marcu ub. roku BioMaxima S.A. zakończyła trwające ponad dwa lata prace nad nowym analizatorem biochemicznym BM 200. Seryjna produkcja ruszyła we wrześniu 2018 r. Pod koniec grudnia 2018 r. firma zgłosiła analizator biochemiczny BM 300 w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Spółka zakończyła 2018 r. skonsolidowanymi przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 32,66 mln zł oraz zyskiem EBITDA w kwocie 1,16 mln zł.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog, Accelerate Diagnostics, Inc. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA