Aptek ogólnodostępnych i zakładowych w końcu 2018 r. działało w Polsce 12,9 tys. Punktów aptecznych było 1,2 tys. Pracowało w nich 60,3 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.

Nastąpił spadek liczby magistrów farmacji i techników farmaceutycznych o 0,1% w porównaniu z 2017 r.

Apteki i punkty apteczne

W końcu 2018 r. działalność prowadziło 12,9 tys. aptek ogólnodostępnych (o 439 mniej niż rok wcześniej) oraz 1,2 tys. punktów aptecznych (o 41 mniej niż 2017 r.). Ponadto działały 24 apteki zakładowe (o 1 mniej w porównaniu z rokiem poprzednim).

Dyżury nocne pełniło 3,2 tys. aptek, przy czym 2,8 tys. placówek sprawowało dyżury okresowe, a 0,4 tys. dyżury stałe. Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej zadeklarowało 220 aptek i 5 punktów aptecznych.

W końcu 2018 r. liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny wyniosła ogółem 2 716 osób (o 88 więcej niż przed rokiem). Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie pomorskim (3 034), a najniższą – w wielkopolskim (2 425).

Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne według województw w 2018 r. (stan w dniu 31 XII)

Pracujący w aptekach i punktach aptecznych

W końcu 2018 r. w aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i punktach aptecznych pracowało 67,1 tys. osób[1], w tym 26,7 tys. magistrów farmacji (spadek w skali roku o 1,3%) i 33,7 tys. techników farmaceutycznych (wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,0%). Zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety (prawie 83% magistrów i ponad 94% techników).

Dotyczy osób, dla których jest to główne (pierwsze) miejsce pracy. Pracujący ogółem obejmują wszystkich pracujących w placówce, również personel niemedyczny (np. kasjerka, pomoc fizyczna) oraz właścicieli i współwłaścicieli aptek.

Pracujący w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych według województw w 2018

Dane dotyczą osób, dla których jest to główne (pierwsze) miejsce pracy. Pracujący ogółem obejmują wszystkich pracujących w placówce, również personel niemedyczny (np. kasjerka, pomoc fizyczna) oraz właścicieli i współwłaścicieli aptek.

Źródło: GUS

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/liczba-aptek-spada-z-powodu-ustawy-apteka-dla-aptekarza/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA