Ambulatoryjna opieka zdrowotna w końcu 2019 r. obejmowała 21,8 tys. przychodni oraz 4,4 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych.

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w Polsce 2019 r. to 291,5 mln udzielonych porad lekarskich i 34,3 mln porad stomatologicznych.

Przychodnie i praktyki lekarskie

W końcu 2019 r. działalność prowadziło 26,3 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, z czego 21,8 tys. przychodni oraz 0,8 tys. praktyk lekarskich i 3,6 tys. praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. 20,4 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej zlokalizowanych było w miastach, a 5,9 tys. na wsi.

Najwięcej przychodni funkcjonowało na terenie województwa mazowieckiego (3 096), a najmniej działało w województwie opolskim (548). Najwięcej praktyk realizujących świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zarejestrowano w województwie wielkopolskim (589), a najmniej w małopolskim (141).

Przychodnie według charakteru miejscowości i województw w 2019 r.  (stan w dniu 31 grudnia)

Ambulatoryjna opieka zdrowotna

Praktyki lekarskie i stomatologiczne realizujące świadczenia finansowane ze środków publicznych według charakteru miejscowości i województw w 2019 r. (stan w dniu 31 grudnia)

Ambulatoryjna opieka zdrowotna

W Polsce na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało średnio 1461 osób (o 22 osoby więcej niż przed rokiem).

Najwięcej ludności na jedną przychodnię i praktykę odnotowano w województwie pomorskim (1 760), a najmniej – podkarpackim (1 233).

Liczba ludności na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej według województw w 2019 r.  (stan w dniu 31 grudnia)

Porady ambulatoryjne

W 2019 r. w przychodniach i praktykach udzielono 325,8 mln porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – 291,5 mln lekarskich (wzrost o 1,1% w skali roku) i 34,3 mln stomatologicznych (spadek o 0,1% w porównaniu z rokiem poprzednim).

Spośród porad lekarskich 173,8 mln stanowiły porady udzielone w podstawowej opiece zdrowotnej (wzrost o 1,0% w stosunku do 2018 r.). 117,7 mln to porady w opiece specjalistycznej (wzrost o 1,2% w skali roku).

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat udzielono 35,6 mln porad (spadek w skali roku o 3,1%). Natomiast osobom w wieku 65 lat i więcej udzielono  58,8 mln (wzrost o 4,1% w porównaniu z rokiem poprzednim).

W opiece specjalistycznej odnotowano 14,5 mln porad lekarskich udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 lat (o 0,8% mniej w stosunku do 2018 r.) oraz 34,6 mln świadczonych osobom w wieku 65 lat i więcej (o 2,7% więcej niż przed rokiem).

Porady ambulatoryjne według rodzaju porad i wieku pacjentów w 2019 r.

W specjalistycznej opiece lekarskiej największy udział miały porady świadczone w poradniach chirurgicznych (17,9%). Często udzielano również porad w poradniach ginekologiczno-położniczych (11,2%) oraz okulistycznych (9,6%).

Specjalistyczne porady lekarskie według rodzaju poradni w 2019 r.

Porady ambulatoryjne według województw i rodzaju porad w 2019 r.

W 2019 r. przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 8,5. Największą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie mazowieckim (9,2), a najniższą w województwie lubuskim (7,3).

Porady ambulatoryjne według województw i rodzaju porad w 2019 r.

Red. (źródło: GUS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA